Hvordan få helsestønad

Hva skal til for å få helsestønad og hvor får du vite mer om det?

Dersom du lurer på hva som skal til for å få helsestønad, du skal søke om stønad fra Helfo eller du ønsker informasjon om Helfos stønadsområder kan du finne mer informasjon på følgende nettsider:

Helfo saksbehandler og fatter vedtak i søknader om helsestønad.

Helseklage er klageinstans for vedtak fattet av Helfo.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern