Hjelp i saken din

Er det nødvendig med hjelp i saken din, og i så fall hvilke muligheter har du for å få hjelp?

Helfo og Helseklages generelle veiledningsplikt

Helfo og Helseklage har en alminnelig veiledningsplikt. Det vil si at dersom du har spørsmål om saksbehandlingen, vedtaket i saken eller hvordan du skal klage, kan du kontakte Helfo eller Helseklage for å få veiledning som skal gjøre deg i stand til å ivareta dine interesser på  best mulig måte.

Helfo kan være behjelpelig med å finne klageskjema og eventuelt hjelpe til med utfylling av dette.

Helfo kan kontaktes på telefonnummer: 800 43 573 (800HELSE)

Helseklage kan kontaktes på telefonnummer: 22 99 36 30

Hjelp fra andre

Du står fritt til å motta bistand fra andre som du måtte ønske bistand fra. Dette kan for eksempel være pårørende, helsepersonell, brukerorganisasjoner eller andre du har tillit til. I slike tilfeller er det viktig at du sender oss kopi av fullmakten du har gitt vedkommende.

På Helsenorge.no finner du en liste over pasient- og brukerorganisasjoner innenfor ulike områder.

Utgifter til advokathjelp

Helseklage er et forvaltningsorgan som på selvstendig grunnlag utreder og behandler saken din. Du trenger derfor i utgangspunktet ikke hjelp fra advokat.

Hvis du får medhold i klagen din, har du etter folketrygdloven eller forvaltningsloven krav på at Helseklage dekker vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket.

Sivilombudsmannen

Dersom du mener at Helfo eller Helseklage har behandlet deg urett under behandlingen av saken din, kan du klage saken inn for Sivilombudsmannen.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern