Kva er behandlingsreis?

Kva er behandlingsreis, og kva kan ein få vite meir om dette?

Behandlingsreis til utlandet er ein ordning som skal organisere og kvalitetssikre diagnosespesifikke behandlingstilbod til personar med definerte kroniske sjukdomar i eit varmt og solrikt klima. Tilbodet skal vere eit supplement til behandling gitt i Noreg.

Søknad om behandlingsreis blir medisinsk vurdert av ein lege ved Seksjonen for behandlingsreiser ved Oslo universitetssykehus (OUS). Ved komplekse problemstillingar, blir vurderinga gjennomført med fleire faggruppar representert.

For meir informasjon, sjå OUS sine sider om behandlingsreiser til utlandet.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern