Klagenemnda for behandling i utlandet

Oversikt over medlemer i Klagenemnda for behandling i utlandet.

Klagenemnda for behandling i utlandet (Klagenemnda) er oppretta i medhald av pasient- og brukerrettighetsloven.

Klagenemnda er uavhengig, og behandlar klager på avslagsvedtak fatta av kontora ved dei regionale helseforetaka, om dekning av utgifter til behandling i utlandet.

Klagenemnda er samansatt av fem nemndmedlem, med kompetanse innan medisin og jus. Eit av medlemma og dennes vararepresentant er foreslått av brukarorganisasjonane.

Nemnda sine vedtak er endelege, men kan ankast inn for domstolane på vanleg vis.

Nemdmedlemmar

Fast nemnd:

  • Leiar: Kari Lunde, tingrettsdommer, Oslo tingrett
  • Henriette Magelssen, onkolog OUS
  • Oddmund Johansen, ortoped UNN
  • John Berg-Jensen, lekrepresentant

Vara for den fast nemnda:

  • Vara for nemndleder Kari Lunde: Lise Bogen Behrens, tingrettsdommer Oslo tingrett
  • Vara for Henriette Magelssen: Anne-Birgitte Jacobsen, onkolog OUS
  • Vara for Oddmund Johansen: Anders Walløe, ortoped (pensjonert)
  • Vara for John Berg-Jensen: Torunn Strømsnes Figenschou, lekrepresentant

Ytterlegare eitt medlem, og varamedlem for denne, vil bli oppnemnd på eit seinare tidspunkt. 

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern