Apotekklagenemnda

Apotekklagenemnda er ein uavhengig nemnd som gjer vedtak over klager treft etter apotekloven

Apotekklagenemnda behandlar klager frå provisorfarmasøytar, reseptarfarmasøytar og apotek for enkelte vedtak treft av Statens legemiddelverk etter apotekloven

Klagesaker behandla av Apotekklagenemnda dreier seg til dømes om klage over avslag på godkjenning som filialapotek og klage over vedtak om åtvaring.

Medlem av Statens helsepersonellnemnd utgjer òg Apotekklagenemnda. Når nemnda setjast som Apotekklagenemnd, bytast to av Statens helsepersonellnemnds medlemmer med helsefagleg bakgrunn mot to med farmasøytisk kompetanse, sjå forskrift om Statens helsepersonellnemnd.

Medlemmer med framasøytfagleg kompetanse til Apotekklagenemnda er: 

Faste medlem:

  • Provisorfarmasøyt Åse Ertesvåg , Oslo
  • Reseptarfarmasøyt Lisbeth TrelnesOslo

Varamedlem:

  • Provisorfarmasøyt Mathias Teigen Rasch-Halvorsen, Oslo
  • Provisorfarmasøyt Ellen Riksvold,Kvaløysletta

Sjå Helsepersonellnemnda for fullstendig liste over nemdnsmedlem.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern