Hjelp i saken din

Er det nødvendig med hjelp i saken din, og i så fall hvilke muligheter har du for å få hjelp?

Helfo og Helseklages generelle veiledningsplikt

Helfo og Helseklage har en alminnelig veiledningsplikt. Det vil si at dersom du har spørsmål om saksbehandlingen, vedtaket i saken eller hvordan du skal klage, kan du kontakte Helfo eller Helseklage for å få veiledning som skal gjøre deg i stand til å ivareta dine interesser på  best mulig måte.

Helfo kan være behjelpelig med å finne klageskjema og eventuelt hjelpe til med utfylling av dette.

Helfo kan kontaktes på telefonnummer: 800 43 573 (800HELSE)

Etter at saken er oversendt til Helseklage kan Helseklage kontaktes på

telefonnummer: 22 99 36 30

Hjelp fra andre

Du står fritt til å motta bistand fra andre som du måtte ønske bistand fra. Dette kan for eksempel være pårørende, fagorganisasjoner eller andre du har tillit til. I slike tilfeller er det viktig at du sender oss kopi av fullmakten du har gitt vedkommende.

Utgifter til advokathjelp

Helseklage er et forvaltningsorgan som på selvstendig grunnlag utreder og behandler saken din. Du trenger derfor i utgangspunktet ikke hjelp fra advokat.

Hvis du får medhold i klagen din, har du etter folketrygdloven eller forvaltningsloven krav på at Helseklage dekker vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket.

Sivilombudsmannen

Dersom du mener at Helfo eller Helseklage har behandlet deg urett under behandlingen av saken din, kan du klage saken inn for Sivilombudsmannen.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern