Avtale om direkte oppgjør

Avtale om direkte oppgjør fra folketrygden, og mulige reaksjonsformer dersom det avdekkes feil.

Avtale om direkte oppgjør fra folketrygden

Avtale om direkte oppgjør inngås mellom Helfo og den enkelte helseaktør. Avtalen med Helfo innebærer at helseaktøren får direkte utbetalt den økonomiske stønaden pasienten har rett til etter den norske folketrygden. Avtalen om direkte oppgjør er en personlig og gjensidig forpliktende avtale mellom helseaktøren og Helfo.

Mer informasjon om direkte oppgjør finner du på:

Helfo.no

  • Helfos mulighet til å kontrollere kravet:

Avtalen om direkte oppgjør er tillitsbasert. Det betyr at du har ansvar for at kravene du sender skal være korrekte og fullstendige. Du må kunne dokumentere dine krav ved en eventuell kontroll. 

Dersom det avdekkes feil eller misligheter i forbindelse med direkte oppgjør – mulige reaksjonsformer

Dersom det oppdages feil eller misligheter kan Helfo reagere på forskjellige måter avhengig av hvor alvorlig forseelsen er, for eksempel:

  • Spesifikk informasjon til enkeltbehandler/refusjonsmottaker
  • Pålegg om endring av praksis/takstforståelse
  • Avkortning av refusjonskrav
  • Tilbakekreving av refusjonsutbetalinger
  • Oppsigelse av avtale om direkte oppgjør
  • Tap av retten til å praktisere for trygdens regning
  • Anmeldelse

Helseklage er klageinstans for vedtak fattet av Helfo. 

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern