Turnustjeneste

Vedtak vedrørende turnustjeneste som er fattet av Helsedirektoratet kan påklages til Helseklage.

Ønsker du å klage på vedtak vedrørende turnustjeneste, er Helsedirektoratet førsteinstans i saker om:

  • underkjennelse av turnustjeneste for leger,
  • søknad om godkjennelse for turnustjeneste gjennomført av leger i annet EØS-land,
  • undekjennelse av turnustjeneste for fysioterapauter
  • klage på vedtak om dekning av flytte- og reiseutgifter for leger og fysioterapauter som skal i turnustjeneste.

I klager fra fysioterapauter om utsettelse av turnustjeneste eller søknad om særplass er Fylkesmannen klageinstans.

Klagebehandling i Helseklage

Klageadgang, -frist og rett adressat vil stå i vedtaksbrevet fra førsteinstans.

Helsedirektoratet vil da på nytt gå gjennom klagen, og vurdere om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Opprettholdes vedtaket sendes det til Helseklage for behandling.

Saksbehandleren som blir tildelt saken i Helseklage går gjennom saken, og henter inn nye opplysninger dersom det er nødvendig for å vurdere saken.

Når Helseklage har fattet vedtak i saken sendes dette til klageren. Regler om taushetsplikt ivaretas på vanlig måte.

Helseklages vedtak er endelig, men kan bringes inn for domstolene på vanlig måte. Dette vil stå beskrevet i vedtaksbrevet.

Saksbehandlingen i Helseklage følger forvaltningsloven så langt den passer for behandling av klagesaker.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern