Godkjenning av allmennlege

Vedtak vedrørende godkjenning av allmennlege og registrering av veilederavtale kan påklages til Helseklage.

Ønsker du å klage på vedtak om avslag av godkjenning av allmennlege må det settes fram en klage til Helsedirektoratet i saker om:

  • Søknader om godkjenning som allmennlege
  • Søknader om godkjenning/registrering av veilederavtale
  • Søknad om midlertidig godkjenning som allmennlege

Klageadgang, -frist og rett adressat vil stå i vedtaksbrevet fra førsteinstans.

Klagebehandling i Helseklage

Helsedirektoratet vil da på nytt gå gjennom klagen, og vurdere om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Opprettholdes vedtaket sendes det til Helseklage for behandling.

Saksbehandleren som blir tildelt saken i Helseklage går gjennom saken, og henter inn nye opplysninger dersom det er nødvendig for å vurdere saken.

Når Helseklage har fattet vedtak i saken sendes dette til klageren. Regler om taushetsplikt ivaretas på vanlig måte.

Helseklages vedtak er endelig, men kan bringes inn for domstolene på vanlig måte. Dette vil stå beskrevet i vedtaksbrevet.

Saksbehandlingen i Helseklage følger forvaltningsloven så langt den passer for behandling av klagesaker.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern