Turnustjeneste

Klager over utsettelse av turnusplass eller søknad om særplass for fysioterapauter

Ønsker du å klage på vedtak vedrørende turnustjeneste for fysioterapauter, må det settes fram en klage til Fylkesmannen i saker som handler om:

  • utsettelse av turnustjeneste,
  • søknad om særplass.

For andre klager vedrørende turnustjeneste for leger og fysioterapauter er Helsedirektoratet førsteinstans.

Klageadgang, -frist og rett adressat vil stå i vedtaksbrevet fra førsteinstans.

Klagebehandling i Helseklage

Fylkesmannen vil da på nytt gå gjennom klagen, og vurdere om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Opprettholdes vedtaket sendes det til Helseklage for behandling.

Saksbehandleren som blir tildelt saken i Helseklage går gjennom saken, og henter inn nye opplysninger dersom det er nødvendig for å vurdere saken.

Når Helseklage har fattet vedtak i saken sendes dette til klageren. Regler om taushetsplikt ivaretas på vanlig måte.

Helseklages vedtak er endelig, men kan bringes inn for domstolene på vanlig måte. Dette vil stå beskrevet i vedtaksbrevet.

Saksbehandlingen i Helseklage følger forvaltningsloven så langt den passer for behandling av klagesaker.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern