Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

Oversikt over faste nemndsmedlemmer og varamedlemmer

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda) består av åtte medlemmer, hvorav to er lekrepresentanter. Nemnda har kompetanse innenfor medisinsk genetikk, genetisk veiledning, pediatri, assistert befruktning, gynekologi, transplantasjon, jus og etikk.  Én representant skal belyse hvordan det er å leve med sykdommen.

Nemndas vedtak er endelig, men kan bringes inn for rettssystemet på vanlig måte.

Nemdsmedlemmer

Faste medlemmer:

 • Leder: tingrettsdommer Bente LaForce, Hamarken tingrett
 • Seksjonsoverlege Andreas Andreassen, Haugesund sjukehus
 • Overlege Anne Blomhoff, Barne- og ungdomsklinikken, OUS
 • Klinikksjef Jon Hausken, Klinikk Hausken
 • Seksjonsoverlege Tore G. Abrahamsen, Kvinne- og barneklinikken, OUS
 • Professor Erik Christensen, Universitetet i Norland
 • Lekrepresentant Vegard Strøm,  Norsk forening for cystisk fibrose
 • Lekrepresentant John Berg-Jensen, Foreningen for Fragilt X-syndrom

Varamedlemmer:

 • Vara for Bente LaForce: -
 • Vara for Andreas Andreassen:  Ingrid Kristin Torsvik
 • Vara for Anne Blomhoff: Overlege Christoffer Jonsrud, UNN
 • Vara for Jon Hausken: Seksjonsoverlege Marit Smaavik Johansen, OUS
 • Vara for Tore G. Abrahamsen: Overlege Katrin U. Lundin, OUS
 • Vara for Erik Christensen: Fungerende direktør Anne Ingeborg Myhr, GenØk
 • Vara for Vegard Strøm: Lise Connelly, Foreningen for muskelsyke
 • Vara for John Berg-Jensen: Arnfinn Aarnes fra FFO

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern