PGD-skjemaer

Her finner du skjemaene du trenger for å søke om preimplantasjonsdiagnostikk.

Søknadskjema (bokmål) 

Løyveskjema (nynorsk)

Vedlagt søknaden må du legge ved beslutningskjema fra virksomhet godkjent for assistert befruktning

Beslutningsskjema

Informasjon en genetisk veiledning bør inneholde:

Relevante familieopplysninger

 • Antall graviditeter
 • Antall aborter (spontanaborter og provoserte aborter grunnet familiens sykdom)
 • Antall barn, barn med familiens sykdom og friske barn
 • Opplysninger om familiemedlemmer med den aktuelle sykdommen
 • Klinisk beskrivelse av familiemedlemmer med sykdommen (en god fenotypisk beskrivelse)

Monogen arvelig sykdom

 • Hvilken eller hvilke mutasjon(er)(sykdomsforårsakende variant(er)) som foreligger
 • Hvilken type arvegang sykdommen følger i familien
 • En grundig medisinsk beskrivelse av sykdommen
 • En god fenotypisk beskrivelse av familiemedlem med sykdommen

Kromosomal arvelig sykdom

 • Opplysninger om risiko for ubalansert kromosommønster hos foster
 • Opplysninger om sannsynlighet for spontanaborter
 • Medisinsk beskrivelse av barn med ubalansert kromosomoppsett (god fenotypisk beskrivelse)
  • Medfødte misdannelser
  • Utviklingshemmig
  • Dysmorfe trekk
  • Andre utviklingsavvik

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern