– Helseklage er endelig på nett

Det er en glede å endelig kunne ønske velkommen til Helseklage sine nye nettsider.

I mai i 2015 besluttet Regjeringen at flere nemnder skulle slås sammen til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, eller Helseklage som vi blir kalt. Fra januar 2016 og fram til nå har mye skjedd. Sammenslåing er gjennomført, og i tillegg har Helseklage fått saksområder overført fra blant annet Helsedirektoratet. Utfordringene er mange. Dette handler ikke bare om organiseringen av Helseklage og selve flytteprosessen – vi har fått ansvar for flere svært forskjellige saksfelt, som betyr flere henvendelser fra svært forskjellige brukergrupper.

Derfor håper vi at våre nye nettsider vil være til hjelp for dem som trenger informasjon om saken sin. Nettsidene vil være under utvikling i tiden fremover, og her vil det komme mer informasjon etter hvert.

Oppbygging av siden

Vi er opptatt av at våre nye nettsider skal gjøre det enkelt for brukerne å finne frem til relevant informasjon. Vi har derfor prøvd å finne ut hvordan vi kan gjøre det enklest mulig for brukerne å navigere på nettsidene. Vi har endt opp med en tredeling: pasienter, helsepersonell og andre brukere.

Dersom du har en pasientsak hos oss, finner du feltene vi behandler under nettopp «pasienter». Er du helsepersonell som har sak hos oss, finner du de førsteinstansene som behandler slike saker ved å velge dette. Er du verken pasient eller helsepersonell, men har fått oppgitt Helseklage som klageinstans, så finner du sakstypene under «andre brukare».

Utfordringer for Helseklage

I årene frem til 2019 skal vi bygge ned virksomheten i Oslo, samtidig som vi bygger opp virksomheten i Bergen. Antakelig kommer svært få av dagens ansatte i Oslo til å flytte med til Bergen, og dette betyr at de fleste som får jobb i Helseklage i Bergen ikke kan fagfeltet fra før av. Vi må sørge for at vi beholder nødvendig kompetanse i Oslo, inntil vi har fått lært opp de nye i Bergen. I tillegg må vi bygge opp en kultur i Bergen, hvor våre kjerneverdier profesjonalitet, kvalitet, objektivitet og respekt videreføres. Mange nyansettelser og overføring av kompetanse vil bli krevende. Hele prosessen fører dessverre til at saksbehandlingstiden vår er økende, og vil fortsette å øke en god stund til.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om omstillingsprosessen i løpet av kort tid.

Rose-Marie Christiansen

Direktør

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern